Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 17.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 149,98 148,60 150,99 148,67 152,20 144,08 151,76

Fravær - - 10,80 5,66 9,95 5,79 9,20 13,92 9,46

Ferie - - 26,52 25,48 26,40 25,51 26,59 25,89 26,55

Personalegoder - - 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 8,53 3,88 3,03 3,85 3,55 3,32 3,54

Pension - - 26,12 28,91 27,04 28,86 32,44 30,17 32,32

Genetillæg - - 5,05 8,68 1,08 8,45 6,92 1,82 6,64

Overtidsbetaling - - 3,91 5,13 0,46 4,99 4,73 0,41 4,50

I alt - - 231 226 219 226 236 220 235

Standardberegnettimefortje-

Stat Kommuner Regioner

neste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 132,30 132,61 130,54 132,74 133,90 122,77 133,62

Fravær - -

Ferie - - 23,17 22,82 23,27 22,67 23,46 23,15 23,21

Personalegoder - - 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 7,12 3,37 2,49 3,36 3,00 2,64 3,01

Pension - - 21,68 25,01 22,19 24,95 27,22 23,94 27,11

Genetillæg - - 4,14 7,33 0,89 7,22 5,71 1,45 5,55

Overtidsbetaling - -

I alt - - 188 191 179 191 193 174 192

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af håndværkernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. standardtime 132 kr. i staten,

133 kr. i kommunerne og 134 kr. i regionerne, svarende til omkring 69-70 pct. af den

standardberegnede timefortjeneste. Ferie pr. time udgør i de tre sektorer mellem 22 kr. og 24

kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af den standardberegnede timefortjeneste for de tre sektorer.

Pensionen i staten, kommunerne og regionerne udgør henholdsvis 22 kr., 25 kr. og 27 kr. af

den standardberegnede timefortjeneste.

17.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en mindre del af håndværkeres samlede fortjeneste.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en håndværker i den kommunale sektor

således 218 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 17.6. Timelønnen er højere for en håndværker i den

statslige sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste ekskl. genetillæg på 226 kr. pr. præsteret

time. Højere endnu er timelønnen for en håndværker i den regionale sektor, som i gennemsnit

har en fortjeneste ekskl. genetillæg på 228 kr. pr. præsteret time.

200 17. HÅNDVÆRKERE

More magazines by this user
Similar magazines