Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 19.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale jordemødre, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Regioner Gns. Regioner

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 19.4: Standardberegnet timefortjeneste for

regionale jordemødre, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

jordemødre i gennemsnit 196 kr. i timen, jf. figur 19.4.

50 pct. af jordemødrene har en fortjeneste på mellem 220 kr. og 259 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 19.4. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af jordemødrene en fortjeneste mellem 182 kr. og 209 kr.

Tabel 19.4: Timefortjeneste for regionale jordemødre, kr., 2007

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 1.312

Gennemsnit 249

Variationskoefficient 0,25

Nedre kvartil, P25 220

Median 238

Øvre kvartil, P75 259

Median/P10 1,17

P90/Median 1,24

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 1.312

Gennemsnit 196

Variationskoefficient 0,13

Nedre kvartil, P25 182

Median 196

Øvre kvartil, P75 209

Median/P10 1,17

P90/Median 1,14

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 19.4, at lønspredningen, når man ser på fortjenesten pr. præsteret

time, er større i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen. P90/Median

er således større end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste

10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne. For den stan-

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Regioner Gns. Regioner

14

12

10

19. JORDEMØDRE 227

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines