Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 18.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 229,19 224,67 228,14 211,95 199,91 207,93 218,22 205,10 214,47

Fravær 9,47 18,38 11,55 5,82 11,31 7,65 7,58 16,51 10,13

Ferie 39,17 39,79 39,32 35,72 34,59 35,34 37,01 36,35 36,83

Personalegoder 0,04 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 11,24 5,75 9,96 6,26 5,27 5,93 6,83 9,90 7,70

Pension 55,79 52,44 55,01 48,53 44,24 47,10 51,32 46,07 49,82

Genetillæg 1,53 0,35 1,25 2,96 0,78 2,23 1,74 0,44 1,37

Overtidsbetaling 0,10 0,03 0,08 0,95 0,34 0,75 0,62 0,30 0,53

I alt 347 341 345 312 296 307 323 315 321

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 199,00 193,72 198,15 184,54 171,96 181,03 189,66 174,93 186,34

Fravær

Ferie 33,88 34,51 33,81 31,12 30,42 30,62 32,20 32,00 31,79

Personalegoder 0,04 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 9,42 4,64 8,43 5,33 4,35 5,02 5,76 7,95 6,45

Pension 46,77 42,32 45,70 41,29 36,43 39,75 43,31 36,95 41,61

Genetillæg

Overtidsbetaling

1,28 0,28 1,07 2,51 0,64 1,92 1,46 0,35 1,15

I alt 290 275 287 265 244 258 272 252 266

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af gruppens standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 198 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste i staten, svarende til omkring 69 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

I kommunerne udgør basisfortjenesten 181 kr. af den standardberegnede timefortjeneste,

svarende til 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste, mens basisfortjenesten

i regionerne udgør 186 kr., svarende til 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Feriebetalinger udgør for de tre sektorer 31-34 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

Pension udgør ca. 46 kr. i staten, men den i kommunerne og regionerne udgør 40-

42 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

18.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af gruppens samlede fortjeneste.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for ingeniører i staten 344 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 18.15. Ingeniører i den kommunale sektor har i gennemsnit en fortjeneste ekskl.

genetillæg på 305 kr. pr. præsteret time, mens fortjeneste ekskl. genetillæg udgør 319 kr. pr.

præsteret time i regionerne.

214 18. INGENIØRER

More magazines by this user
Similar magazines