Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 2.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for arkitekter fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Figur 2.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for arkitekter fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener arkitekter i kommunerne i gennemsnit 252 kr. i timen, mens gennemsnittet

for arkitekter i staten udgør 274 kr. i timen, jf. figur 2.8.

I staten har 50 pct. af arkitekterne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 308 kr. og 346

kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 2.6. Tilsvarende har 50 pct. af

arkitekterne i kommunerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 275 kr. og 321 kr. pr.

præsteret time.

16 2. ARKITEKTER

pct. pct.

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0