Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I gennemsnit er fortjenesten for de mandlige og kvindelige jurister og økonomer inkl. specialister

i staten henholdsvis 320 kr. og 315 kr. pr. præsteret time, jf. figur 21.9. Anskues den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige jurister og

økonomer inkl. specialister i staten henholdsvis 267 kr. og 255 kr., jf. figur 20.10.

Figur 20.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige jurister og økonomer, fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

Figur 20.10: Standardberegnet timefortjeneste

for statslige jurister og økonomer fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den gennemsnitlige fortjeneste pr. præsteret time for jurister og økonomer inkl. specialister i

den kommunale sektor er 317 kr. for mænd og 309 kr. for kvinder, jf. figur 20.11. Anskues

den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige jurister og

økonomer inkl. specialister i den kommunale sektor henholdsvis 267 kr. og 256 kr., jf. figur

20.12.

Figur 20.11: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale jurister og økonomer fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder

kr.

Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 20.12: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale jurister og økonomer fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for gruppen af mandlige og kvindelige jurister

og økonomer inkl. specialister henholdsvis 311 kr. og 307 kr. pr. præsteret time, jf. figur 20.13.

Målt ved den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for mandlige og kvindelige

jurister og økonomer inkl. specialister i den regionale sektor henholdsvis 261 kr. og 249 kr.,

jf. figur 20.14.

242 20. JURISTER OG ØKONOMER

8

7

6

5

4

3

2

1

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines