Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 16.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige gymnasielærere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

Figur 16.6: Standardberegnet timefortjeneste for

statslige gymnasielærere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

0

0

145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395

Af figur 16.5 kan det desuden ses, at lønspredningen er lidt mindre for mænd end kvinder,

når fortjenesten pr. præsteret time betragtes. Dette kan også ses af tabel 16.3, hvor det fremgår,

at variationskoefficienten for mænd er 0,13, mens den for kvinder er 0,15. Af figur 16.6

og tabel 16.3 kan det ses, at lønspredningen for mænd og kvinder er på samme niveau, når

den standardberegnede timefortjeneste anvendes.

16.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af gymnasielærernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time godt 204 kr., svarende til omkring 67 pct. af

fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 16.4. Feriebetalinger udgør ca. 35 kr. af fortjeneste pr.

præsteret time, mens pension udgør omkring 46 kr., hvilket svarer til henholdsvis 11 og 15

pct. af fortjenesten pr. præsteret time.

190 16. GYMNASIELÆRERE

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines