Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I staten er datagrundlaget for lille til at foretage en kønsopdelt opgørelse af arbejdstiden og

fraværet. I staten har 88 pct. af håndværkerne en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer

eller derover om ugen, jf. figur 17.1. 7 pct. havde ikke noget fravær, jf. figur 17.2.

Figur 17.1: Håndværkere i staten fordelt på

ugentligt aftalte timer, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Stat

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 17.2: Håndværkere i staten fordelt på årlige

fraværsdage, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 17.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 17.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dage

Basis, stat

I kommunerne har 98 pct. af de mandlige håndværkere en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit

37 timer eller derover om ugen, mens det er tilfældet for 77 pct. af kvinderne, jf. figur 17.3.

Figur 17.3: Håndværkere i kommunerne fordelt

på ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Mænd, kom. Kvinder, kom.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 17.4: Håndværkere i kommunerne fordelt

på årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere og specialister.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 17.3 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 17.4

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dage

Mænd, kom. Kvinder, kom.

I kommunerne havde henholdsvis 33 pct. og 14 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte

ikke noget fravær, jf. figur 17.4.

I regionerne har 98 pct. af de mandlige håndværkere en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37

timer eller derover om ugen, mens det er tilfældet for 71 pct. af kvinderne, jf. figur 17.5.

196 17. HÅNDVÆRKERE

35

30

25

20

15

10

5

35

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines