Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige rengørings- og husassistenters lønspredning

i staten større end de kvindelige rengørings- og husassistenters, mens lønspredningen

i er størst blandt kvinderne i kommunerne og regionerne. jf. variationskoefficienten i

tabel 34.4. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen størst for

de mandlige rengørings- og husassistenter i alle tre sektorer.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig rengørings- og husassistent i den

statslige sektor henholdsvis 190 kr. og 175 kr. pr. præsteret time, jf. figur 34.9. Anskues den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige rengørings- og

husassistenter i den statslige sektor henholdsvis 156 kr. og 140 kr., jf. figur 34.10.

Figur 34.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige rengørings- og husassistenter, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 34.10: Standardberegnet timefortjeneste

for statslige rengørings- og husassistenter fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

I kommunerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige rengørings- og

husassistenter henholdsvis 165 kr. og 167 kr. pr. præsteret time, jf. figur 34.11. Målt ved den

standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for en mandlig og en kvindelig rengørings-

og husassistent i den kommunale sektor henholdsvis 137 kr. og 138 kr., jf. figur 34.12.

Figur 34.11: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale rengørings- og husassistenter, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

Mænd Kvinder

kr.

Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Figur 34.12: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale rengørings- og husassistenter

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

I den regionale sektor er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige rengørings-

og husassistenter henholdsvis 177 kr. og 176 kr. pr. præsteret time, jf. figur 34.13. Målt

ved den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for en mandlig og en kvindelig

454 34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER

pct. pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines