Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 37.3: Socialrådgivere og -formidlere fordelt

på årlige fraværsdage, sektor og basismedarbejdere

og ledere, 2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

Anm.: X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 37.4: Socialrådgivere og -formidlere (basis)

fordelt på årlige fraværsdage, sektor og køn,

2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige socialrådgivere og -formidlere (basis) ansat i kommunerne havde 21 pct.

ikke nogen fraværsdage i 2007, mens 16 pct. af de kvindelige socialrådgivere og -formidlere

ikke havde fraværsdage i 2007. I regionerne havde henholdsvis 26 pct. og 22 pct. af de mandlige

og kvindelige ansatte ikke nogen fraværsdage, jf. figur 37.4.

37.2. Socialrådgivere og -formidlere, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for socialrådgivere og -formidlere i kommuner

og regioner, som ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

37.2.1 Løn og lønspredning for socialrådgivere og -formidlere

I gennemsnit er fortjenesten for en socialrådgiver i den kommunale sektor 235 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 37.5. Højere er timelønnen for socialrådgivere og -formidlere i den regionale

sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste på 243 kr. pr. præsteret time.

Figur 37.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Figur 37.6: Standardberegnet timefortjeneste for

socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

socialrådgivere og -formidlere i kommunerne i gennemsnit 192 kr. i timen, mens gennemsnittet

for regionalt ansatte socialrådgivere og -formidlere udgør 200 kr. i timen, jf. figur 37.6.

37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE 489

35

30

25

20

15

10

5

0

More magazines by this user
Similar magazines