Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I gennemsnit er fortjenesten for det mandlige og kvindelige laboratoriepersonale i den statslige

sektor henholdsvis 213 kr. og 217 kr. pr. præsteret time, jf. figur 22.5. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for det mandlige og kvindelige laboratoriepersonale

i den statslige sektor henholdsvis 176 kr. og 175 kr., jf. figur 22.6.

Figur 22.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

statsligt laboratorie- og miljøpersonale, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 22.6: Standardberegnet timefortjeneste for

statsligt laboratorie- og miljøpersonale fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne er den gennemsnitlige fortjeneste for det mandlige og kvindelige laboratorie-

og miljøpersonale henholdsvis 233 kr. og 229 kr. pr. præsteret time, jf. figur 22.7. Målt ved

den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for det mandlige og kvindelige laboratorie-

og miljøpersonale i den kommunale sektor henholdsvis 197 kr. og 191 kr., jf. figur 22.8.

Figur 22.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunalt laboratorie- og miljøpersonale, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

16

14

12

10

8

6

4

2

16

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Figur 22.8: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunalt laboratorie- og miljøpersonale fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

22.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af laboratorie- og miljøpersonalets fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time lidt over 150 kr. i staten og knap

160 kr. i kommunerne, svarende til omkring 70 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i begge

sektorer, jf. tabel 22.5. Ferie pr. præsteret time udgør i begge sektorer omkring 27 kr., hvilket

svarer til ca. 12 pct. for begge sektorer. Pensionen udgør for den statslige sektor omkring 25

kr. af fortjenesten pr. præsteret time, mens pensionen i kommunerne udgør ca. 31 kr.

16

14

12

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE 295

16

14

12

10

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines