Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

32. Pædagoger i daginstitutioner

32.1 Beskrivelse af gruppen pædagoger

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af pædagoger i daginstitutioner omfatter ansættelser i kommunerne. Pædagoger

i daginstitutioner varetager pasning, opdragelse og undervisning af børn i kommunale

børneinstitutioner.

Datagrundlaget omfatter i alt 66.768 ansættelsesforhold, svarende til 42.269 årsværk, jf. tabel

32.1. Analyseenheden i tabel 32.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 32.2 og

32.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 32.1: Pædagoger fordelt på ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 66.768 100 42.269 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Hovedparten af pædagogerne inkl. ledere i daginstitutioner er kvinder, idet 84 pct. af det

samlede antal beskæftigede er kvinder, jf. tabel 32.2.

Tabel 32.2: Kommunale pædagoger fordelt på køn og basismedarbejdere, ledere og samlet, pct. af

antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Basis Leder I alt

Mænd 12,7 3,3 16,0

Kvinder 74,0 9,9 84,0

I alt 86,7 13,3 100,0

Pct. af samlet antal årsværk i sektoren

Basis Leder I alt

Mænd 14,6 25,2 16,0

Kvinder 85,4 74,8 84,0

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at 13 pct. af pædagogerne i daginstitutioner er ledere, hvor af kvinder

udgør ca. 75 pct. De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt pædagoger i daginstitutioner

og udgør 33 pct., jf. tabel 32.3.

32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER 429