Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.8: Timefortjeneste for kontorpersonale fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 955 13.692 14.647 81 1.663 1.744

Gennemsnit 209 206 207 205 205 205

Variationskoefficient 0,17 0,22 0,21 0,24 0,22 0,22

Nedre kvartil, P25 185 185 185 184 185 184

Median 201 199 199 199 197 197

Øvre kvartil, P75 226 216 217 214 213 213

Median/P10 1,15 1,13 1,14 1,15 1,14 1,14

P90/Median 1,26 1,22 1,23 1,20 1,20 1,20

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 955 13.692 14.647 81 1.663 1.744

Gennemsnit 174 170 170 170 165 165

Variationskoefficient 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11

Nedre kvartil, P25 157 156 156 156 154 154

Median 169 166 166 165 164 164

Øvre kvartil, P75 188 179 180 177 175 175

Median/P10 1,13 1,12 1,12 1,11 1,13 1,13

P90/Median 1,24 1,20 1,21 1,16 1,14 1,14

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. specialister. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommuner og regioner har 50 pct. af kontorpersonalet ekskl. specialister en fortjeneste på

mellem 185 kr. og 217 kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 21.8. I

regionerne har 50 pct. af gruppen en fortjeneste på mellem 184 kr. og 213 kr. pr. præsteret

time.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af kontorpersonalet ekskl. specialister

i kommunerne en fortjeneste mellem 156 kr. og 180 kr., mens de 50 pct. i regionerne

ligger mellem 154 kr. og 175 kr.

På baggrund af variationskoefficienten i tabel 21.8 kan det konstateres, at lønspredningen for

gruppen målt på fortjenesten pr. præsteret time er ca. den samme i regionerne og kommunerne.

Målt på den standardberegnede timefortjeneste er den lidt større i kommunerne end

regionerne. Desuden fremgår det af tabel 21.8, at P90/Median er større end Median/P10,

hvilket viser, at der er længere fra medianen til de øverste 10 procent end fra de 10 pct. laveste

lønninger til medianen. Således er lønspredningen størst i den øverste del af lønfordelingen

for gruppen af kontorpersonale ekskl. specialister.

B21.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Betragtes timelønnen ligger det mandlige og kvindelige kontorpersonales (ekskl. specialister)

lønspredning tæt på hinanden, jf. variationskoefficienten i tabel 21.8.

I gennemsnit er fortjenesten for det mandlige og kvindelige kontorpersonale ekskl. specialister

i kommuner henholdsvis 209 kr. og 206 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 21.8. Anskues den

21. KONTORPERSONALE 267

More magazines by this user
Similar magazines