Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

B30. Politibetjente

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af politibetjente omfatter ansættelser i staten. Politibetjente er bl.a. ansat ved

færdsels-, ordens- og kriminalpolitiet.

Politibetjente kortlægges som tre undergrupper. Kortlægningen gennemføres således for politibetjente

inkl. politibetjente på prøve, politibetjente ekskl. politibetjente på prøve samt for

ledende politibetjente (befordrede). Kortlægningen sker i den nævnte rækkefølge. Først kortlægges

lønnen for de tre undergrupper i afsnit 30.2-30.4 beregnet på baggrund af en værdi af

tjenestemandspensionen på 30 pct. og herefter i afsnit 30.5-30.7 på baggrund af en værdi på

15 pct.

B30.1 Beskrivelse af gruppen politibetjente inkl. politibetjente på prøve

Datagrundlaget omfatter i alt 8.408 ansættelsesforhold, svarende til 7.738 årsværk, jf. tabel

30.1. Analyseenheden i tabel 30.1 og 30.2 er årsværk. I de efterfølgende tabeller i kortlægningen

er analyseenheden alene ansættelsesforhold.

Tabel 30.1: Statslige politibetjente fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 7.658 91 7.062 91

Kvinder 750 9 676 9

I alt 8.408 100 7.738 100

Anm.: Opgjort inkl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Hovedparten af politibetjentene inkl. politibetjente på prøve er mænd, idet 91 pct. af det

samlede antal beskæftigede politibetjente i staten er mænd, jf. tabel 30.2. Ledere (befordrede)

udgør godt 17 pct. af årsværkene blandt politibetjentene heraf udgør mænd 98 pct.

Tabel 30.2: Statslige politibetjente fordelt på køn og basismedarbejdere, ledere og samlet, pct. af antal

årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Basis Leder I alt

Mænd 74,5 16,8 91,3

Kvinder 8,3 0,4 8,7

I alt 82,8 17,2 100,0

Pct. af samlet antal årsværk i sektoren Basis Leder I alt

Mænd 89,9 97,7 91,3

Kvinder 10,1 2,3 8,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Opgjort inkl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt politibetjentene og udgør omkring 35 pct.,

jf. tabel 30.3.

30. POLITIBETJENTE 391

More magazines by this user
Similar magazines