Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

hvilket svarer til knap 12 pct. Pensionen udgør for de statsligt ansatte omkring 41 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time.

Tabel 20.10: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 196,29 192,97 194,38

Fravær 9,43 15,94 13,15

Ferie 33,75 34,23 34,02

Personalegoder 0,11 0,01 0,05

Uregelmæssige betalinger 9,61 7,34 8,32

Pension 40,31 41,45 40,96

Genetillæg 0,18 0,10 0,14

Overtidsbetaling 0,01 0,00 0,01

I alt 290 292 291

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 170,53 167,10 168,55

Fravær

Ferie 29,03 29,12 29,08

Personalegoder 0,10 0,00 0,04

Uregelmæssige betalinger 8,08 6,09 6,94

Pension 33,56 33,41 33,47

Genetillæg 0,15 0,09 0,11

Overtidsbetaling

I alt 241 236 238

Anm.: Tal for basismedarbejdere i staten. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

Størstedelen af gruppens standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie

og pension. Da fravær og overtidsbetalings ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 169 kr. i staten, svarende

til 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Feriebetalinger udgør 29 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste, mens pension udgør 33 kr.

20.3.5 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 20.10, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede

løn, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 20.11.

Kortlægningen er således den samme som i forbindelse med tabel 20.9.

20. JURISTER OG ØKONOMER 251

More magazines by this user
Similar magazines