Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 42.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 285 312

Værdi af spisepause 21 23

Inkl. betalt spisepause 305 335

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

42.3.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 42.9, for ledende sygeplejersker

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

42.4 Lokal løndannelse for sygeplejersker

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for sygeplejersker

i kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

sygeplejersker fordelt på sektor og køn samt basismedarbejdere, ledere og samlet, jf. tabel

42.12.

Tabel 42.12: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, sygeplejersker, 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 9,8 7,8 7,8

Ledere 13,6 11,2 11,3

Samlet

Regioner

11,3 8,7 8,8

Basismedarbejdere 7,5 5,3 5,4

Ledere 15,2 12,7 12,9

Samlet 8,7 6,1 6,2

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Tabel 42.12 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for sygeplejersker

i kommunerne udgør 8,3 pct., mens den i kommunerne udgør 6,2 pct.

572 42. SYGEPLEJERSKER

More magazines by this user
Similar magazines