Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af jordemødrene

i regionerne en standardberegnet timefortjeneste på mellem 164 kr. og 190 kr.

19.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at jordemødres spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for jordemødre i den

regionale sektor opgøres til 267 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 19.7.

Tabel 19.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 249

Værdi af spisepause 18

Inkl. betalt spisepause 267

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

19.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

For jordemødre i regionerne gælder, at opsparede genetillæg og overtidsbetalinger enten kan

udbetales eller afspadseres. De kommunale og regionale indberetninger for 2007 indeholder

oplysninger om det udbetalte, men ikke om de afspadserede genetillæg og de afspadserede

overtidstillæg. I lønopgørelserne indgår derfor kun den del, som bliver udbetalt. Konsekvensen

heraf er, at fortjenesten pr. præsteret time for jordemødre i regionerne er undervurderet.

Den standardberegnede timefortjeneste påvirkes ikke heraf.

19.3. Ledende jordemødre

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for jordemødre i regioner, som er ledere. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønsbegreber. Sidst i afsnittet behandles øvrige ansættelsesvilkår

for ledere, som ikke er omfattet af lønstatistikken.

19.3.1 Løn og lønspredning for jordemødre

Jordemødre, som er ledere, tjener i regionerne i gennemsnit 300 kr. pr. præsteret time, jf. tabel

19.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere i regionerne 253 kr. i timen.

230 19. JORDEMØDRE

More magazines by this user
Similar magazines