Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 26.5: Magistre i regionerne fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Mænd, reg. Kvinder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 26.6: Magistre i regionerne fordelt på årlige

fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige magistre ansat i staten havde 13 pct. ikke noget fravær, mens 11 pct. af de

kvindelige magistre ikke havde fravær i 2007, jf. figur 26.2. I kommunerne havde henholdsvis

31 pct. og 21 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke noget fravær, jf. figur 26.4. I regionerne

var andelen 25 pct. for mænd og 24 pct. for kvinder, jf. figur 26.6.

26.2 Magistre, basismedarbejdere inkl. specialister

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for magistre i stat, kommuner og regioner. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønnen. Til sidst i afsnittet behandles øvrige ansættelsesvilkår,

der ikke fanges af Lønstatistikken.

26.2.1 Løn og lønspredning for magistre

I gennemsnit er fortjenesten for en magister i den kommunale sektor 283 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 26.7. Højere er timelønnen for magistre i den statslige sektor, som i gennemsnit

har en fortjeneste på 307 kr. pr. præsteret time, mens gennemsnitslønnen i den regionale sektor

er på 303 kr. pr. præsteret time.

Figur 26.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

magistre fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

8

7

6

5

4

3

Figur 26.8: Standardberegnet timefortjeneste for

magistre fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

magistre i kommunerne i gennemsnit 234 kr. i timen, mens gennemsnittet for statsligt ansatte

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

35

30

25

20

15

10

26. MAGISTRE 345

5

0

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines