Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens to

gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret

time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

forskere fordelt på køn samt basismedarbejdere og ledere, jf. figur 13.12.

Tabel 13.12: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, forskere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere 7,6 5,7 7,0

Ledere 17,7 19,4 17,9

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 13.12 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for ledende

forskere udgør 17,9 pct. Andelen for de kvindelige ledende forskere er med 19,4 pct. større

end for de mandlige ledende forskere med en andel på 17,7 pct.

For basismedarbejderne ligger den lokale løns andel på 7,0 pct. samlet. For de mandlige basismedarbejdere

er den lokale løns andel på 7,6 pct. ligeledes større end for de kvindelige basismedarbejdere

med en andel på 5,7 pct.

13.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af forskere i staten (basismedarbejdere og ledere) fremgår af tabel

13.13.

Tabel 13.13: Teknisk afgrænsning af forskere (basismedarbejdere og ledere) i staten, 2007

Basismedarbejdere

142 13. FORSKERE

(tabellen løber over flere sider)

Forhandlingsfællesskab Stillingskode Hovedkontonr. Delregnskabsnr.

03, 17, 30 01362 192201 18111001

01364 192201 20590010

01367 192205 28661001

01369 192205 34200001

01377 192205 34500001

02628 192211 36381010

03763 192215 44390340

12038 192215 38101002

12110 192215 38101004

More magazines by this user
Similar magazines