Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 34.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

rengørings- og husassistenter fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 34.8: Standardberegnet timefortjeneste for

rengørings- og husassistenter fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

rengørings- og husassistenter i staten i gennemsnit 142 kr. i timen, mens gennemsnittet for

ansatte i kommunerne er 138 kr. i timen og ansatte i regionerne er 140 kr. i timen, jf. figur

34.4.

I staten har 50 pct. af rengørings- og husassistenterne en fortjeneste på mellem 157 kr. og

183 kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 34.4. I kommunerne har

50 pct. af rengørings- og husassistenterne en fortjeneste på mellem 154 kr. og 175 kr. pr.

præsteret, mens 50 pct. af rengørings- og husassistenterne i regionerne har en fortjeneste på

mellem 159 kr. og 183 kr. pr. præsteret time.

452 34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER

pct. pct.

20

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines