Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 39.1: Kommunale SOSU-hjælpere (ikkeuddannede)

fordelt på ugentligt aftalte timer og

køn, 2007

pct. pct.

25

20

15

10

5

0

0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637+

timer

Mænd, kom. Kvinder, kom.

25

20

15

10

5

Figur 39.2: Kommunale SOSU-hjælpere (ikkeuddannede)

fordelt på årlige fraværsdage og

køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 39.1 afkortet ved 20

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 39.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom.

Blandt mandlige ikke-uddannede SOSU-hjælpere ansat i kommunerne havde 45 pct. ikke

noget fravær i 2007, mens 35 pct. af de kvindelige ikke har fravær i 2007, jf. figur 39.2.

39.2 SOSU-hjælpere (ikke-uddannede)

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for ikke-uddannede SOSU-hjælpere i kommunerne.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

39.2.1 Løn og lønspredning for SOSU-hjælpere (ikke-uddannede)

I gennemsnit er fortjenesten for en ikke-uddannet SOSU-hjælper i den kommunale sektor

166 kr. pr. præsteret time, jf. figur 39.3.

Figur 39.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale SOSU-hjælpere (ikke-uddannede),

gennemsnit, 2007

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 39.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale SOSU-hjælpere (ikke-uddannede),

gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

SOSU-hjælpere (ikke-uddannede) i gennemsnit 149 kr. i timen, jf. figur 39.4.

50 pct. af de ikke uddannede SOSU-hjælpere har en fortjeneste på mellem 145 kr. og 177 kr.

pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 39.3. Betragtes den standardbereg-

522 39. SOSU-HJÆLPERE

21

18

15

12

9

6

3

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

21

18

15

12

9

6

3

More magazines by this user
Similar magazines