Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at ergoterapeuter har skiftet lønsystem i 2006, hvilket

kan have haft betydning for den lokale løndannelse.

For ergoterapeuter udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s lønstatistik. Det

skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering i FLD lønstatistikken

opgøres som en centralt aftalt løndel. For ergoterapeuter er derfor foretaget en

yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn og

den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 9.13.

Tabel 9.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, ergoterapeuter, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 8,5 8,4 8,4

Ledere 11,2 15,2 14,9

Samlet

Regioner

9,0 9,1 9,1

Basismedarbejdere 7,5 6,9 7,0

Ledere 11,5 15,1 14,9

Samlet 7,9 7,8 7,8

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for ergoterapeuter i kommunerne udgør således mellem 7,4 pct.

og 9,1 pct. for gruppen samlet, mens den i regionerne udgør mellem 5,8 pct. og 7,8 pct.

For mandlige ergoterapeuter i kommunerne udgør andelen mellem 6,7 pct. og 9,0 pct., mens

den for kvindelige ergoterapeuter udgør mellem 7,4 pct. og 9,1 pct. I regionerne udgør mændenes

andel mellem 5,3 pct. og 7,9 pct., mens den for kvinder udgør mellem 5,8 pct. og 7,8

pct.

9.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af ergoterapeuter (basismedarbejdere og ledere) i kommuner og

regioner fremgår af tabel 9.14.

Tabel 9.14: Teknisk afgrænsning af fysioterapeuter i kommuner og regioner, basismedarbejdere og

ledere, 2007

(tabellen løber over flere sider)

Basis, januar – marts 2007

DISCO FLD-STK Stillingsbetegnelse

322640 02102 Ergoterapeuter, trin 4,6

02105 Kliniske underv., ergoterapeuter, trin 7

02120 Ergoterapeuter m.udv. arb.omr., trin 4,6

21602 Ergoterapeuter, trin 4,6

21604 Kliniske underv., ergoterapeuter, trin 7

21619 Ergoterapeuter, trin 7

21622 Ergoterapeuter, trin 8

22210 Ergoterapeuter, trin 4,6

9. ERGOTERAPEUTER 99

More magazines by this user
Similar magazines