Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 34.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 128,14 118,95 119,94 114,03 116,36 116,17 117,50 116,78 116,85

Fravær 7,12 9,76 9,47 5,56 6,45 6,38 9,73 11,23 11,08

Ferie 22,05 21,12 21,22 20,57 20,41 20,43 21,49 21,31 21,33

Personalegoder 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 4,84 2,79 3,01 2,94 2,80 2,81 3,03 2,80 2,82

Pension 22,21 19,52 19,81 14,47 17,65 17,39 16,17 17,87 17,70

Genetillæg 2,49 1,82 1,89 6,42 3,19 3,45 7,53 5,21 5,44

Overtidsbetaling 2,67 0,85 1,05 1,24 0,55 0,61 1,62 0,64 0,74

I alt 190 175 176 165 167 167 177 176 176

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 112,17 102,93 104,32 99,44 100,82 101,09 102,16 100,47 101,28

Fravær

Ferie 19,18 17,58 17,39 18,07 17,93 17,64 18,89 18,75 18,23

Personalegoder 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 4,04 2,27 2,43 2,46 2,32 2,31 2,48 2,24 2,23

Pension 18,53 15,82 16,12 12,14 14,64 14,44 13,17 14,27 14,18

Genetillæg

Overtidsbetaling

2,06 1,47 1,54 5,36 2,64 2,89 6,09 4,15 4,35

I alt 156 140 142 137 138 138 143 140 140

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af rengørings- og husassistenternes standardberegnede timefortjeneste består

også af basisfortjeneste, ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den

standardberegnede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør

godt 104 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i staten, mens den i kommunerne og

regionerne udgør ca. 101 kr., svarende til omkring 73 pct. af den standardberegnede timefortjeneste

i begge sektorer. Ferie udgør for den statslige sektor ca. 17 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste, mens det for den kommunale og regionale sektor udgør ca. 18 kr.. Pension

udgør ca. 16 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i staten, mens den i kommunerne

og regionerne udgør ca. 14 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

34.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en del af rengørings- og husassistenters samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en rengørings- og husassistent

i den statslige sektor således 175 kr. pr. præsteret time, mens fortjeneste pr. præsteret

time ekskl. genetillæg for kommunerne er 164 kr. og for de regionalt ansatte rengørings- og

husassistenter udgør 171 kr., jf. figur 34.15.

456 34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER

More magazines by this user
Similar magazines