Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 27.3: Timefortjeneste for offentlige chefer fordelt på køn, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.219 1.253 4.472

Gennemsnit 539 512 531

Variationskoefficient 0,26 0,23 0,25

Nedre kvartil, P25 446 436 443

Median 502 483 497

Øvre kvartil, P75 598 550 582

Median/P10 1,23 1,20 1,22

P90/Median 1,44 1,38 1,42

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.219 1.253 4.472

Gennemsnit 463 436 455

Variationskoefficient 0,25 0,22 0,25

Nedre kvartil, P25 385 374 381

Median 430 412 425

Øvre kvartil, P75 511 466 496

Median/P10 1,22 1,19 1,22

P90/Median 1,44 1,37 1,43

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg. Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af de offentlige chefer en timeløn

på mellem 381 kr. og 496 kr.

27.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige offentlige chefer.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig offentlig chef henholdsvis 539 kr.

og 512 kr. pr. præsteret time, jf. figur 27.5. Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er

timelønnen for mandlige og kvindelige offentlige chefer henholdsvis 463 kr. og 436 kr., jf.

figur 27.6.

27. OFFENTLIGE CHEFER 361

More magazines by this user
Similar magazines