Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 3.5: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for kommunale og regionale bachelorer fordelt på køn, kr.,

2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 156 210 366

Gennemsnit 258 242 249

Variationskoefficient 0,25 0,23 0,24

Nedre kvartil, P25 219 208 212

Median 251 237 245

Øvre kvartil, P75 288 272 282

Median/P10 1,37 1,35 1,39

P90/Median 1,34 1,30 1,30

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 156 210 366

Gennemsnit 219 202 209

Variationskoefficient 0,25 0,20 0,23

Nedre kvartil, P25 188 177 180

Median 212 198 201

Øvre kvartil, P75 246 227 230

Median/P10 1,39 1,35 1,35

P90/Median 1,36 1,30 1,34

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af bachelorerne

i regionerne en standardberegnet timefortjeneste på mellem 180 kr. og 230 kr.

Opgjort ekskl. genetillæg har mandlige bachelorer i kommuner og regioner en løn på 258 kr.

pr. præsteret time, og kvindelige bachelorer har en løn på 242 kr. pr. præsteret time, jf. figur

3.9. Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for en mandlig og kvindelig

bachelor i den kommunale og regionale sektor henholdsvis 219 kr. og 202 kr., jf. figur

3.10.

Figur 3.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale og regionale bachelorer,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

125 145 165 185 205 225 85 265 285 305 325 345 365

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30 3. BACHELORER

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

Figur 3.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale og regionale

bachelorer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines