Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

16. Gymnasielærere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

16.1 Beskrivelse af gruppen gymnasielærere

Kortlægningen af gymnasielærere omfatter ansættelser i staten. Gymnasielærere i staten er

ansat ved offentlige almene gymnasier og hf-kurser, herunder VUC'er. Ansatte ved private

gymnasieskoler og erhvervsgymnasiale uddannelser indgår ikke i kortlægningen.

Datagrundlaget omfatter i alt 7.580 ansættelsesforhold, svarende til 6.980 årsværk jf. tabel

16.1. Knap 50 pct. af gymnasielærerne er kvinder. Analyseenheden i tabel 16.1 er årsværk og

ansættelsesforhold, mens den i tabel 16.2 og 16.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden

ansættelsesforhold.

Tabel 16.1: Statslige gymnasielærere fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 3.848 51 3.617 52

Kvinder 3.732 49 3.363 48

I alt 7.580 100 6.980 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe og udgør 45 pct. af gymnasielærerne i staten, jf.

tabel 16.2.

Tabel 16.2: Statslige gymnasielærere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 0,9 1,3 1,1

30-39 år 16,0 19,0 17,5

40-49 år 15,4 22,4 18,8

50-59 år 47,1 42,7 45,0

60+ år 20,6 14,6 17,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

91 pct. af de mandlige gymnasielærere har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer,

mens det er tilfældet for 84 pct. af kvinderne, jf. figur 16.1.

16. GYMNASIELÆRERE 187

More magazines by this user
Similar magazines