Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

regnede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 138 kr.

af den standardberegnede timefortjeneste, svarende til ca. 71 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie pr. time udgør omkring 23 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Pensionen udgør knap 28 kr. pr. time.

44.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg under 1 kr. pr. time af de tekniske designeres

samlede fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en teknisk designer

i kommunerne således 230 kr. pr. præsteret time, jf. figur 44.7.

Figur 44.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale tekniske designere,

gennemsnit, 2007

pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

pct.

16

14

12

10

8

6

4

Figur 44.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale tekniske designere,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener tekniske designere i gennemsnit 193 kr. i timen, jf. figur 44.8.

50 pct. af de tekniske designere i kommunerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem

210 kr. og 240 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 44.5.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

16

14

12

10

44. TEKNISKE DESIGNERE 589

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines