Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 30.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige politibetjente fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

30

25

20

15

10

5

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 30.8: Standardberegnet timefortjeneste for

statslige politibetjente fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B30.3.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af politibetjentenes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten 171 kr. pr. præsteret time svarende til omkring 58 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 30.11. Feriebetalinger udgør 30 kr. af fortjenesten pr. præsteret

time, mens pension udgør ca. 61 kr.

Tabel 30.11: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 171,20 163,12 170,53

Fravær 11,36 14,80 11,64

Ferie 30,10 29,31 30,04

Personalegoder 1,16 1,05 1,15

Uregelmæssige betalinger 2,66 2,24 2,62

Pension 61,71 58,62 61,45

Genetillæg 12,25 11,42 12,18

Overtidsbetaling 3,02 1,79 2,92

I alt 293 282 293

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 150,07 141,59 149,65

Fravær

0

155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355

Ferie 26,34 25,45 26,09

Personalegoder 0,96 0,84 0,95

Uregelmæssige betalinger 2,21 1,81 2,18

Pension 51,18 47,25 50,86

Genetillæg 10,05 9,15 10,00

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

30

25

20

15

10

5

pct. pct.

I alt 241 226 240

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af politibetjentenes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardbereg-

30

25

20

15

10

5

0

0

155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

30

25

20

15

10

30. POLITIBETJENTE 399

5