Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 157,04 148,89 150,74 150,63

Fravær - - 9,00 10,51 12,40 12,28

Ferie - - 27,18 26,23 26,81 26,78

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 3,50 3,98 2,65 2,73

Pension - - 34,65 24,57 25,42 25,37

Genetillæg - - 0,30 5,32 6,11 6,06

Overtidsbetaling - - 0,31 1,80 1,67 1,68

I alt - - 232 221 226 226

Standardberegnet

Stat Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 136,30 129,25 130,29 131,20

Fravær

Ferie - - 23,39 22,96 23,67 23,05

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 2,86 3,28 2,16 2,22

Pension - - 28,64 20,16 20,60 20,60

Genetillæg

Overtidsbetaling

- - 0,25 4,33 4,92 4,95

I alt - - 191 176 177 177

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af bioanalytikernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. standardtime 136 kr. i staten

og 131 kr. i regionerne, svarende til omkring 71-74 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie pr. time udgør i begge sektorer omkring 23 kr., hvilket svarer til 12-13 pct. af den

standardberegnede timefortjeneste for begge sektorer. Pensionen i staten og regionerne udgør

henholdsvis 29 kr. og 21 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

4.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en mindre del af bioanalytikeres samlede fortjeneste.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en bioanalytiker i den regionale sektor

således 219 kr. pr. præsteret time, jf. figur 4.9. Højere er timelønnen for en bioanalytiker i

den statslige sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste ekskl. genetillæg på 232 kr. pr. præsteret

time.

38 4. BIOANALYTIKERE

More magazines by this user
Similar magazines