Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 18.3: Ingeniører fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Stat Kommuner Regioner

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 1,9 4,2 2,4 2,7 9,1 4,8 4,5 11,8 6,7

30-39 år 15,9 33,3 20,1 17,4 40,7 25,4 23,5 41,9 28,8

40-49 år 30,5 51,7 35,6 29,1 41,7 33,4 31,7 37,6 33,3

50-59 år 35,5 9,2 29,2 30,5 7,0 22,5 27,1 5,4 21,2

60+ år 16,2 1,7 12,7 20,3 1,5 13,9 13,1 3,2 9,9

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt ingeniørerne i staten har 76 pct. af de mandlige ingeniører en aftalt arbejdstid på i

gennemsnit 37 timer eller derover om ugen 1, mens dette er tilfældet for 57 pct. af kvinderne,

jf. figur 18.1.

Figur 18.1: Ingeniører i staten fordelt på ugentligt

aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

208 18. INGENIØRER

timer

Mænd, stat Kvinder, stat

Figur 18.2: Ingeniører i staten fordelt på årlige

fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne i af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 18.1 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover. X-aksen i figur 18.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Ingeniørers fravær i staten er forholdsvist spredt over de første 10 fraværsdagene. 17 pct. af

de mandlige ingeniører i staten har 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for kvinder

er 10 pct., jf. figur 18.2.

I kommunerne har 98 pct. af de mandlige ingeniører en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37

timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 88 pct. af kvinderne, jf. figur 18.3.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

35

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Mænd, stat Kvinder, stat

35

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines