Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 42.3: Sygeplejersker fordelt på årlige fraværsdage,

sektor og basismedarbejdere og ledere,

2007

pct. pct.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

Anm.: X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 42.4: Sygeplejersker (basis) fordelt på årlige

fraværsdage, sektor og køn, 2007

pct. pct.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dage

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige sygeplejersker ansat i kommunerne havde 18 pct. ikke noget fravær i 2007,

mens 20 pct. af de kvindelige ikke havde fravær i 2007. I regionerne havde henholdsvis 14

pct. og 7 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke noget fravær, jf. figur 42.4.

42.2 Sygeplejersker, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for sygeplejersker i kommuner og regioner, som

ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

Sidst i afsnittet behandles øvrige ansættelsesvilkår, som ikke er omfattet af Lønstatistikken.

42.2.1 Løn og lønspredning for sygeplejersker

I gennemsnit er fortjenesten for en sygeplejerske i den kommunale sektor 241 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 42.5. En sygeplejerske i den regionale sektor har i gennemsnit en fortjeneste

på 246 kr. pr. præsteret time.

Figur 42.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

sygeplejersker fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

14

12

10

8

6

4

2

Figur 42.6: Standardberegnet timefortjeneste for

sygeplejersker fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

sygeplejersker i kommunerne i gennemsnit 200 kr. i timen, mens gennemsnittet for regionalt

ansatte sygeplejersker udgør 193 kr. i timen, jf. figur 42.6.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

45

40

35

30

25

20

15

10

42. SYGEPLEJERSKER 563

5

0

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines