Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 31.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for psykologer fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

333 1.213 1.546 165 606 771

Gennemsnit 302 290 293 296 294 295

Variationskoefficient 0,18 0,23 0,22 0,16 0,29 0,26

Nedre kvartil, P25 271 256 259 272 256 260

Median 302 293 295 300 293 295

Øvre kvartil, P75 328 316 320 326 318 320

Median/P10 1,31 1,37 1,36 1,31 1,43 1,42

P90/Median 1,19 1,17 1,18 1,16 1,21 1,19

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

333 1.213 1.546 165 606 771

Gennemsnit 254 239 243 250 238 241

Variationskoefficient 0,17 0,17 0,17 0,15 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 228 213 216 228 210 216

Median 254 245 247 255 246 246

Øvre kvartil, P75 279 264 268 275 262 266

Median/P10 1,28 1,37 1,36 1,30 1,41 1,40

P90/Median

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

1,20 1,16 1,17 1,14 1,15 1,16

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af psykologerne

i kommunerne en fortjeneste mellem 216 kr. og 268 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger

mellem 216 kr. og 266 kr.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig fysioterapeut i den kommunale sektor

henholdsvis 290 kr. og 302 kr. pr. præsteret time, jf. figur 31.11. Ses der på den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige psykologer i den kommunale

sektor henholdsvis 239 og 254 kr., jf. figur 31.12.

424 31. PSYKOLOGER

More magazines by this user
Similar magazines