Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

20.3 Jurister og økonomer, basismedarbejdere (staten)

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for gruppen af jurister og økonomer ekskl. specialister

i staten (fuldmægtige). Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

Som for gruppen af jurister og økonomer inkl. specialister behandles sidst i afsnittet øvrige

ansættelsesvilkår, som ikke er omfattet af Lønstatistikken.

Datagrundlaget for gruppen af jurister og økonomer ekskl. specialister omfatter i alt 4.406

ansættelsesforhold, svarende til 3.577 årsværk, jf. tabel 20.8.

Tabel 20.8: Statslige jurister og økonomer fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 1.770 40 1.502 42

Kvinder 2.636 60 2.075 58

I alt 4.406 100 3.577 100

Anm.: Tal for basismedarbejdere

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

Af de beskæftigede jurister og økonomer (ekskl. specialister) i staten er 60 pct. kvinder, jf.

tabel 20.8.

20.3.1 Løn og lønspredning for jurister og økonomer ekskl. specialister

Jurister og økonomer ekskl. specialister tjener i staten i gennemsnit 291 kr. pr. præsteret time,

jf. tabel 20.9. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener gruppen i staten 238 kr. i timen.

20. JURISTER OG ØKONOMER 249

More magazines by this user
Similar magazines