Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 22.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for laboratorie- og miljøpersonalefordelt

på sektor, gennemsnit, 2007

pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

pct.

16

14

12

10

8

6

4

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 22.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for laboratorie- og miljøpersonale

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener laboratoriepersonalet i staten i gennemsnit 175 kr. i timen, mens gennemsnittet

for laboratorie- og miljøpersonale i kommunerne udgør 192 kr. i timen, jf. figur 22.10.

I staten har 50 pct. af laboratoriepersonalet en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 197 kr.

og 224 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 22.6. I kommunerne

har 50 pct. af laboratorie- og miljøpersonalet en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 210

kr. og 241 kr. pr. præsteret time.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE 297

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines