Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 39.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale SOSU-hjælpere (ikkeuddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 39.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale SOSU-hjælpere

(ikke-uddannede) fordelt på køn, gennemsnit,

2007

39.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ikke-uddannede SOSU-hjælperes spisepause

er præsteret arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause

lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ikke-uddannet

SOSU-hjælper i den kommunale sektor opgøres til 178 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 39.6.

Tabel 39.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

21

18

15

12

9

6

3

pct. pct.

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 166

Værdi af spisepause 12

Inkl. betalt spisepause 178

Anm.: Tal for kommunerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

39.3 Beskrivelse af gruppen SOSU-hjælpere (ekskl. hjemmehjælpere)

Datagrundlaget for gruppen af SOSU-hjælpere omfatter i alt 48.845 ansættelsesforhold, svarende

til 28.756 årsværk jf. tabel 39.7. Knap 96 pct. af SOSU-hjælperne er kvinder. Analyseenheden

i tabel 39.8 er årsværk, mens den i de efterfølgende analyser er for ansættelsesforhold.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Tabel 39.7: Kommunale SOSU-hjælpere fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 2.176 4 1.269 4

Kvinder 46.669 96 27.487 96

I alt

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere.

48.845 100 28.756 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

kr.

21

18

15

12

39. SOSU-HJÆLPERE 527

9

6

3

More magazines by this user
Similar magazines