Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 22.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektor og

køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Stat Kommuner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

208 1.409 1.617 165 328 493

Gennemsnit 213 217 216 231 227 229

Variationskoefficient 0,21 0,21 0,21 0,13 0,17 0,16

Nedre kvartil, P25 194 197 197 209 211 210

Median 208 210 209 229 223 226

Øvre kvartil, P75 223 224 224 244 241 241

Median/P10 1,15 1,12 1,12 1,16 1,14 1,15

P90/Median 1,13 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15

Standardberegnet

Stat Kommuner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

208 1.409 1.617 165 328 493

Gennemsnit 176 175 175 196 190 192

Variationskoefficient 0,21 0,14 0,15 0,12 0,11 0,12

Nedre kvartil, P25 161 162 162 179 178 178

Median 172 173 173 194 188 190

Øvre kvartil, P75 184 183 183 208 201 204

Median/P10 1,13 1,12 1,12 1,14 1,14 1,14

P90/Median 1,14 1,12 1,12 1,16 1,15 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af laboratorie-

og miljøpersonalet i staten en fortjeneste mellem 162 kr. og 183 kr. I kommunerne har 50

pct. en standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 178 kr. og 204 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at laboratoriepersonale i staten

har en større lønspredning end i kommunerne, jf. tabel 22.6. Det fremgår endvidere af tabellen,

at lønspredningen i staten er lidt større i den øverste del af lønfordelingen for fortjenesten

pr. præsteret time. Det kommer til udtryk ved, at Median/P10 er mindre end

P90/Median i staten, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne

end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for mandligt og kvindeligt laboratoriepersonale

i den statslige sektor henholdsvis 213 kr. og 217 kr. pr. præsteret time, jf. figur 22.11. Ses der

på den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for det mandlige

og kvindelige laboratorie- og miljøpersonale i den statslige sektor henholdsvis 176 og 175 kr.,

jf. figur 22.12.

298 22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines