Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 15.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statslige fængselsfunktionærer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

170 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

Figur 15.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statslige fængselsfunktionærer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at fængselsfunktionærers spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til

grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en fængselsfunktionær

opgøres til 256 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 15.8.

Tabel 15.8: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 238

Værdi af spisepause 17

Inkl. betalt spisepause 256

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.3 Fængselsfunktionærer, ledere

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

21

18

15

12

9

6

3

pct. pct.

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for fængselsfunktionærer, som er ledere. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

B15.3.1 Løn og lønspredning for fængselsfunktionærer

Fængselsfunktionærer, som er ledere, tjener i gennemsnit 282 kr. pr. præsteret time, jf. tabel

15.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere 238 kr. i timen.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

21

18

15

12

9

6

3

More magazines by this user
Similar magazines