Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

arbejde udgør 3,8 pct. for SOSU-hjælpere ekskl. hjemmehjælpere og 3,7 pct. for SOSUhjælpere

inkl. hjemmehjælpere.

Det fremgår desuden af tabel 39.18, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige ikkeuddannede

SOSU-hjælpere er 1,6 pct., mens den for kvinderne er 1,2 pct. De tilsvarende andele

for SOSU-hjælpere ekskl. hjemmehjælpere er 4,0 pct. for mænd og 3,8 pct. for kvinder

og inkl. hjemmehjælpere 3,9 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder.

39.7 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af SOSU-hjælpere i kommuner fremgår af tabel 39.19.

Tabel 39.19: Teknisk afgrænsning af SOSU-hjælpere i kommunerne, 2007

januar - december 2007

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

Ikke-uddannede SOSU-hjælpere

513000 513210 513300 19422 Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.

SOSU-hjælpere (ekskl. hjemmehjælpere)

513210 513300 19403 Social- og sundhedshjælpere

SOSU-hjælpere inkl. hjemmehjælpere

513210 513300 19403 Social- og sundhedshjælpere

513300 19405 Hjemmehjælpere

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

538 39. SOSU-HJÆLPERE

More magazines by this user
Similar magazines