Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 21.31: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kontorpersonale (ikke-uddannede)

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

276 21. KONTORPERSONALE

pct.

14

12

10

8

6

4

2

Figur 21.32: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kontorpersonale (ikkeuddannede)

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener kontorpersonalet (ikke-uddannede) i kommunerne i gennemsnit 155 kr. i

timen, mens gennemsnittet for kontorpersonalet (ikke-uddannede) i regionerne udgør 146 kr.

i timen, jf. figur 21.32.

I kommunerne har 50 pct. af kontorpersonalet (ikke-uddannede) en fortjeneste ekskl. genetillæg

på mellem 169 kr. og 201 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel

21.17. I regionerne har 50 pct. af kontorpersonalet (ikke-uddannede) en fortjeneste ekskl.

genetillæg på mellem 157 kr. og 191 kr. pr. præsteret time.

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines