Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

27. Offentlige chefer

27.1 Beskrivelse af gruppen offentlige chefer

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af offentlige chefer omfatter ansættelser i stat, kommuner og regioner under

ét. Offentlige chefer er i staten typisk ansat i departementer og styrelser mv. I kommuner og

regioner er offentlige chefer ansat i den kommunale og regionale forvaltning samt på sygehuse

i regionerne.

Datagrundlaget omfatter i alt 4.472 ansættelsesforhold, svarende til 3.232 årsværk, jf. tabel

27.1. Analyseenheden i tabel 27.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 27.2 er

årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 27.1: Offentlige chefer fordelt på ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 3.219 72 2.294 71

Kvinder 1.253 28 938 29

I alt 4.472 100 3.232 100

Anm.: Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede offentlige chefer er 29 pct. kvinder, jf. tabel 27.1.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt offentlige chefer og udgør 48 pct., jf. tabel

27.2.

Tabel 27.2: Offentlige chefer fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 0 0 0

30-39 år 7 10 8

40-49 år 25 36 28

50-59 år 50 46 48

60+ år 19 9 16

I alt 100,0 100 100

Anm.: Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt de offentlige chefer har 99 pct. en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller

derover om ugen, jf. figur 27.1.

27. OFFENTLIGE CHEFER 359

More magazines by this user
Similar magazines