Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 36.10: Timefortjeneste for socialpædagoger fordelt på sektor, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal

ansættelsesforhold

293 353 646 - - 117

Gennemsnit 336 322 328 - - 356

Variationskoefficient 0,19 0,17 0,18 - - 0,24

Nedre kvartil, P25 294 281 286 - - 308

Median 326 312 318 - - 343

Øvre kvartil, P75 370 356 362 - - 386

Median/P10 1,22 1,20 1,20 - - 1,19

P90/Median 1,26 1,27 1,27 - - 1,27

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal

ansættelsesforhold

293 353 646 - - 117

Gennemsnit 285 274 279 - - 301

Variationskoefficient 0,17 0,16 0,17 - - 0,18

Nedre kvartil, P25 252 237 243 - - 264

Median 277 266 271 - - 288

Øvre kvartil, P75 313 302 308 - - 329

Median/P10 1,20 1,19 1,20 - - 1,15

P90/Median 1,26 1,28 1,26 - - 1,30

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

36.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende socialpædagog

i den kommunale sektor opgøres til 353 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale

sektor kan opgøres til 383 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 36.11.

Tabel 36.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 330 357

Værdi af spisepause 24 26

Inkl. betalt spisepause 353 383

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

36. SOCIALPÆDAGOGER 483

More magazines by this user
Similar magazines