Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Lønspredningen opgjort som fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg er mindre for

mandlige pædagogmedhjælpere end kvindelige pædagogmedhjælpere, jf. variationskoefficienten

i tabel 33.5. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen

på samme niveau for mænd og kvinder.

Opgjort ekskl. genetillæg har både mandlige og kvindelige pædagogmedhjælpere i den kommunale

sektor en fortjeneste på henholdsvis 156 kr. og 163 kr. pr. præsteret time, jf. figur

33.9. Anskues den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for en

mandlig og kvindelig pædagogmedhjælper i den kommunale sektor henholdsvis 129 kr. og

133 kr., jf. figur 33.10.

Figur 33.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 33.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

33.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at pædagogmedhjælperes spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til

grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en pædagogmedhjælper

i den kommunale sektor opgøres til 174 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 33.6.

Tabel 33.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 163

Værdi af spisepause 12

Inkl. betalt spisepause 174

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

33.3 Lokal løndannelse for pædagogmedhjælpere

16

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt på

den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for pædagogmedhjælpere

i kommunerne.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

33. PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 447

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines