Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Målt på fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg er mandlige fængselsfunktionærers

lønspredning mindre end de kvindeliges, jf. variationskoefficienten i tabel 15.20. I forhold til

den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for mænd og

kvinder tættere på samme niveau.

B15.6.4 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at fængselsfunktionærers spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til

grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en fængselsfunktionær

opgøres til 232 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 15.21.

Tabel 15.21: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 216

Værdi af spisepause 16

Inkl. betalt spisepause 232

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.7 Fængselsfunktionærer, ledere - pensionsprocent 15

I det følgende kortlægges fængselsfunktionærer, som er ledere, på baggrund af en tjenestemandspensionsprocent

på 15.

B15.7.1 Løn og lønspredning for fængselsfunktionærer

Fængselsfunktionærer, som er ledere, tjener i gennemsnit 254 kr. pr. præsteret time, jf. tabel

15.22. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere 214 kr. i timen.

15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER 181