Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 7.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 211,79 200,54 208,59 221,04 209,90 218,37

Fravær 5,46 10,70 6,96 7,50 21,47 10,85

Ferie 35,64 34,60 35,35 37,47 37,90 37,57

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

6,35 5,17 6,02 7,23 7,13 7,21

Pension 49,10 44,04 47,66 50,92 49,09 50,48

Genetillæg 3,35 0,97 2,67 1,43 0,00 1,09

Overtidsbetaling 1,09 0,42 0,90 0,71 0,17 0,58

I alt 313 296 308 326 326 326

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 184,58 172,74 181,75 192,32 178,11 189,71

Fravær

Ferie 31,08 30,44 30,66 32,65 33,50 32,41

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

5,43 4,28 5,12 6,11 5,62 6,02

Pension 41,87 36,40 40,39 43,05 38,57 42,11

Genetillæg

Overtidsbetaling

2,84 0,80 2,30 1,21 0,00 0,91

I alt 266 245 260 275 256 270

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af diplomingeniørernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 181 kr.

af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og godt 189 kr. i regionerne, svarende

til omkring 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer. Ferie

udgør 30 - 32 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension udgør ca. 40 kr. af

den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og ca. 42 kr. i regionerne.

7.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af diplomingeniørers samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en diplomingeniør i den

kommunale sektor således 305 kr. pr. præsteret time, mens fortjeneste pr. præsteret time

ekskl. genetillæg for regionalt ansatte diplomingeniører udgør 325 kr., jf. figur 7.8.

72 7. DIPLOMINGENIØRER

More magazines by this user
Similar magazines