Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

17.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige håndværkere. Det skal i den

forbindelse erindres, at antallet af kvindelige håndværkere i staten er begrænset. Det betyder,

at lønnen ikke opgøres særskilt for mandlige og kvindelige håndværkere i staten.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig håndværker i den kommunale sektor

henholdsvis 219 kr. og 226 kr. pr. præsteret time, mens den i regionerne er 220 kr. og 236

kr., jf. tabel 17.4.

Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige

håndværkere i den kommunale sektor henholdsvis 179 kr. og 191 kr., mens den i regionerne

er 174 kr. og 193 kr., jf. tabel 17.4.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige håndværkeres lønspredning i både

kommuner og regioner mindre end de kvindelige håndværkeres, jf. variationskoefficienten i

tabel 17.4. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd

og kvinder tættere på samme niveau.

17.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af håndværkernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time henholdsvis 150 kr., 149 kr. og 152 kr. i staten,

kommunerne og regionerne, svarende til mellem 65-66 pct. af fortjenesten pr. præsteret time,

jf. tabel 17.5. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør i de tre sektorer omkring 25-27 kr.,

hvilket svarer til ca. 11-12 pct. for alle sektorer. Pensionen i staten, kommunerne og regionerne

udgør henholdsvis 26 kr., 29 kr. og 32 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

17. HÅNDVÆRKERE 199

More magazines by this user
Similar magazines