Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

29. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

29.1 Beskrivelse af gruppen omsorgs- og pædagogmedhjælpere

Kortlægningen af omsorgs- og pædagogmedhjælpere omfatter ansættelser i kommuner og

regioner. I kommuner og regioner er omsorgs- og pædagogmedhjælpere blandt andet beskæftiget

på institutioner, i bofællesskaber samt i private hjem som dagplejere.

Datagrundlaget omfatter i alt 8.291 ansættelsesforhold, svarende til 3.854 årsværk. 88 pct. af

årsværkene er ansat i kommunerne, mens 12 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 29.1. Analyseenheden

i tabel 29.2 og 29.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 29.1: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk,

2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 7.305 88 3.284 85

Regioner 986 12 570 15

I alt 8.291 100 3.854 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede omsorgs- og pædagogmedhjælpere i kommuner og regioner er 68,4 pct.

henholdsvis 53,9 pct. kvinder, jf. tabel 29.2.

Tabel 29.2: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere fordelt på fordelt køn og sektor, pct. af antal årsværk,

2007

Pct. af samlet antal årsværk Kommuner Regioner

Mænd 31,6 46,1

Kvinder 68,4 53,9

Samlet 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt omsorgs- og pædagogmedhjælpere og udgør

28,1 pct. henholdsvis 33,3 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 29.3.

Tabel 29.3: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i

sektoren, 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 23,5 17,8 19,6 14,8 12,7 13,7 21,8 17,2 18,7

30-39 år 25,4 17,2 19,8 27,4 21,5 24,0 25,8 17,8 20,4

40-49 år 24,8 29,7 28,1 31,2 35,2 33,3 26,1 30,3 28,9

50-59 år 22,4 28,9 26,8 20,2 25,4 23,2 21,9 28,4 26,3

60+ år 3,9 6,4 5,6 6,5 5,2 5,8 4,5 6,3 5,7

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 379

More magazines by this user
Similar magazines