Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da genetillægget som nævnt er beskedent for gymnasielærere, er den samlede løn opdelt på

køn inkl. og ekskl. genetillæg stort set identisk med den beskrevet i afsnit 2.2, jf. figur 16.9 og

figur 16.10.

Figur 16.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statslige gymnasielærere fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 385

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

0

Figur 16.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statslige gymnasielærere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

0

145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 385

19.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at gymnasielæreres spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en gymnasielærer i

staten opgøres til 329 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 16.6.

Tabel 16.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 306

Værdi af spisepause 22

Inkl. betalt spisepause 329

Anm.: Tal for basismedarbejdere i staten. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16.3 Lokal løndannelse for gymnasielærere

På grund af gymnasielærernes overgang fra kommunal/regional ansættelse til statslig ansættelse

i 2007 har det ikke været muligt at opgøre den lokale løns andel af den samlede løn

ekskl. overarbejde, som det er gjort for de øvrige kortlagte grupper.

14

12

10

8

6

4

2

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

16. GYMNASIELÆRERE 193

8

6

4

2

0

More magazines by this user
Similar magazines