Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 36.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 225,03 216,74 220,58 - - 233,08

Fravær 6,10 5,62 5,84 - - 7,28

Ferie 37,90 36,45 37,12 - - 39,40

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Uregelmæssige

betalinger 8,69 7,81 8,22 - - 7,97

Pension 58,07 55,22 56,54 - - 68,19

Genetillæg 1,22 0,95 1,08 - - 1,44

Overtidsbetaling 0,20 0,16 0,18 - - 0,00

I alt 337 323 330 - - 357

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 195,48 188,27 191,92 - - 202,63

Fravær

Ferie 32,99 31,72 32,20 - - 34,07

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Uregelmæssige

betalinger 7,38 6,64 7,01 - - 6,53

Pension 49,32 46,94 48,08 - - 57,75

Genetillæg

Overtidsbetaling

1,03 0,81 0,91 - - 1,21

I alt 286 274 280 - - 302

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 191 kr. i kommunerne og godt

202 kr. i regionerne, svarende til henholdsvis 68 og 67 pct. af den standardberegnede timefortjeneste

i begge sektorer. Ferie udgør ca. 32 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i

kommunerne og godt 39 kr. regionerne, mens pension udgør godt 48 kr. i kommunerne og

knap 58 kr. i regionerne.

36.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 36.9, udgør genetillægget en beskeden del af den samlede løn, hvorfor

tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 36.10. Konklusionerne

er således de samme som i forbindelse med tabel 36.8.

482 36. SOCIALPÆDAGOGER

More magazines by this user
Similar magazines