Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 26.13: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale magistre, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

Figur 26.14: Standardberegnet timefortjeneste

for regionale magistre fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige magistres lønspredning mindre end de

kvindelige magistres, jf. variationskoefficienten i tabel 26.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder nærmest ens.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

26.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af magistres fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time 191-204 kr. i stat, kommuner og regioner svarende til

omkring 66 pct. - 67 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 26.5. Ferie pr. præsteret

time udgør i alle sektorer omkring 33-35 kr., hvilket svarer til ca. 11-12 pct. for alle tre sektorer.

Pensionen i stat, kommuner og regioner udgør henholdsvis 43 kr., 44 kr. og 47 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time.

348 26. MAGISTRE

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines