Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 207 205

Værdi af spisepause 15 15

Inkl. betalt spisepause 222 220

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. specialister. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B21.4 Beskrivelse af gruppen kontorpersonale (ikke-uddannede)

Kortlægningen af ikke-uddannede kontorpersonale omfatter ansættelser i kommuner og regioner.

Datagrundlaget for gruppen omfatter i alt 3.733 ansættelsesforhold, svarende til 2.150 årsværk.

81 pct. af årsværkene er ansat i kommunerne, mens 19 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel

21.12. Analyseenheden i tabel 21.12 og 21.13 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den

ansættelsesforhold.

Tabel 21.12: Kontorpersonale (ikke-uddannede) fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk,

2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 3.076 82 1.743 81

Regioner 657 18 407 19

I alt 3.733 100 2.150 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede ikke-uddannede kontorpersonale i kommuner og regioner er 86 pct.

henholdsvis 89 pct. kvinder, jf. tabel 21.13.

Tabel 21.13: Kontorpersonale (ikke-uddannede) fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Kommuner Regioner

Kvinder 85,8 89,2

Mænd 14,2 10,8

Samlet 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt det ikke-uddannede kontorpersonale og

udgør 37 pct. henholdsvis 36 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 21.14.

270 21. KONTORPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines