Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 45.1: Kommunale tekniske servicemedarbejdere

fordelt på ugentligt aftalte timer og køn,

2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, kom. Kvinder, kom.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 45.2: Kommunale tekniske servicemedarbejdere

fordelt på årlige fraværsdage og køn,

2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 45.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer eller derover. X-aksen i figur 45.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom.

Blandt de mandlige tekniske servicemedarbejdere ansat i kommunerne havde 47 pct. ikke

noget fravær i 2007, mens 34 pct. af de kvindelige tekniske servicemedarbejdere ikke havde

fravær i 2007, jf. figur 45.2.

45.2 Tekniske servicemedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for de tekniske servicemedarbejdere i kommunerne.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

45.2.1 Løn og lønspredning for tekniske servicemedarbejdere

I gennemsnit er fortjenesten for en teknisk servicemedarbejder i den kommunale sektor 195

kr. pr. præsteret time, jf. figur 45.3.

Figur 45.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale tekniske servicemedarbejdere, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

596 45. TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE

12

10

8

6

4

2

Figur 45.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale tekniske servicemedarbejdere, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines